Οκτώ κηδείες σήμερα Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022 στη Λάρισας

1.Μαρία Γκρίγκα ετών 75
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
2.Ευθαλία Φάκκα ετών 78
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αγίου Θωμά Μακρυχωρίου
3.Αθανάσιος Τέλιος ετών 80
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Βερδικούσιας
4.Ελένη Αρμένη ετών 85
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
5.Βασίλειος Διμπέλας ετών 88
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Λάρισας
6.Αλίκη-Αγγελική Ωρολογοπούλου ετών 88
Ώρα 19:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
7.Θεόδωρος (Ηλίας) Ντάνης ετών 89
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
8.Κωνσταντίνος Ρούσσης ετών 94
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας